പരാതികള്‍

 

മേയര്‍
ഫോണ്‍ 0487 2336185 ,       9847889988

mayor@corporationofthrissur.org

            

 

സെക്രട്ടറി

തൃശ്ശൂര്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍

ഫോണ്‍ : 0487-2423522

e-mail secretary@corporationofthrissur.org