സെക്രട്ടറി

secretary

ഡി സാജു

സെക്രട്ടറി

തൃശ്ശൂര്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍

 

ഫോണ്‍: 0487-2423522

ഇ-മെയില്‍: secretary@corporationofthrissur.org