ഞങ്ങളെ ബന്ധപെടുക

മേയര്‍ 

തൃശ്ശൂര്‍‌.

ഫോണ്‍: 0487-2423375, 9447024233  

mayor@corporationofthrissur.org           

സെക്രട്ടറി
തൃശ്ശൂര്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍

ഫോണ്‍: 0487-2423522
ഇ-മെയില്‍: secretary@corporationofthrissur.org